De inlogcode

De gemeente Groningen maakt elk jaar een overzicht van de stand van de Groningse economie. De gegevens van dit overzicht verzamelen we in het vestigingenregister.

We stellen enkele vragen over het aantal personen dat op de peildatum werkzaam is. Ook vragen wij u om de gegevens van de vestiging en contactpersonen te controleren op juistheid.

Wilt u meer informatie dan kunt u verder kijken op:

Bent u ZZP'er, dan willen we uw aandacht vestigen op het volgende:

Groningen telt 16.000 zzp`ers. Veel van hen zijn door Corona geraakt. Dat betekent geen of weinig inkomen, en buffers die verdwenen zijn. Misschien zijn er ook schulden. Dat heeft ook weer gevolgen die niet altijd goed te overzien zijn. Wat zeker is, is dat dit veel onzekerheid en stress met zich meebrengt, voor ondernemers en hun familie.

Bekijk de brochure: Digitaal Perron ZZP 2022